اسکن پرتابل بدنه کامیون

 

تکنیک اصلی مورد استفاده مهندسی معکوس قطعات صنعتی , اندازه برداری دیجیتالی است. فرایند اندازه برداری دیجیتال به ما امکان می دهد سطوح واقعی را به فرم دیجیتال منتقل کنیم. نوع اصلی فرایندهای اندازه برداری دیجیتالی اسکن سه بعدی است.

In-House Service از جمله خدمات ساویس صنعت پارس می باشد که این امکان را برای کارفرمایانان فراهم می کند تا خدماتشان در محل درخواستی کارفرما صورت گیرد.

از نظر قابلیت جابه‌جایی اسکنرها رو می‌توان به دو دسته‌ی ثابت و پرتابل دسته‌بندی کرد.

اغلب از اسکنرهای پرتابل برای اسکن سه‌بعدی قطعات بزرگ، انسان و به‌طور کلی سوژه‌هایی که دسترسی به همه‌ی سطح آن نیاز به گرداندن دستگاه اسکنر به دور سوژه دارد استفاده می‌شود.

 اسکنر سه بعدی پرتابل با حرکت دست بر روی اجسام حرکت می کند و عملیات اسکن سطح را انجام می دهد. در اسکنر های سه بعدی پرتابل سرعت حرکت و عمق میدان دید بسیار مهم است. در انتخاب این مدل باید به فاکتور هایی همچون زاویه دید, دقت اسکن و امکان تشخیص خطوط انحنا دقت شود.