مجموعه ی ساویس صنعت پارس با استفاده از نرم افزار TripTop که یک سیستم اندازه برداری نوری می باشد, مختصات سه بعدی نقاط شی را در شرایط شبه استاتیک تعریف می کند و قابلیت محاسبه ابعاد و اندازه قطعه را دارد.

زمینه های کاربردی این روش :

  • اندازه برداری قطعات بزرگ
  • کنترل کیفی ابعادی قطعات
  • دقت اندازه برداری بالا