اسکنر های سه بعدی

مهندسی معکوس (RE) ابزاری قدرتمند برای تولید یک مدل CAD از داده های اسکن سه بعدی .

دیجیتالی کردن یک قسمت و ایجاد یک مدل CAD از داده های اسکن سه بعدی ، زمان کمتری دارد و از

صحت بیشتری نسبت به اندازه گمهندسی معکوس (RE) ابزاری قدرتمند برای تولید یک مدل CAD از داده های اسکن سه بعدی .

دیجیتالی کردن یک قسمت و ایجاد یک مدل CAD از داده های اسکن سه بعدی ، زمان کمتری دارد و از

صحت بیشتری نسبت به اندازه گیری دستی آن قسمت و طراحی قسمت از ابتدا در CAD برخوردار

است. فناوری اسکن نوری سه بعدی یکی از روش های اندازه گیری است که طی چند سال اخیر تکامل

یافته و در طیف گسترده ای از مناطق از کاربردهای صنعتی گرفته تا هنر و میراث فرهنگی استفاده می

شود. همچنین در صنعت خودرو کاربردهای زیادی از قبیل بازرسی در قسمتها ، اسکن ابزارهایی بدون

تعریف CAD ، اسکن كردن ریخته گری برای تعریف سهام (یعنی مقدار مواد خارج شده از سطح ریخته

گری) از مدل CAM استفاده می شود. برنامه ها و مهندسی معکوس. در این مطالعه دو آزمایش اسکن

برنامه های کاربردی خودرو نشان داده شده است.

اسکنرهای سه بعدی در تولید فایل CAD متناسب با تکنولوژی اسکنر متفاوت است .

اسکنر های سه بعدی همان طور که اشاره شد در اکثر صنایع ها کاربرد دارند

اسکن سه بعدی انسان

این نوع اسکنر ها از تکنیک فتوگرامتری برای اسکن استفاده می کنند و با استفاده از دوربین کار اسکن

انجام می شود  این روش برای اسکن کردن انسان به کار میرود

اسکن سه بعدی صنعتی

این اسکنر ها بسیار دقیق هستند و که شامل دو نوع اسکنر های نوری و لیزری . اسکن های لیزری

معمولا دستی هسنتد و به دور اجسام میچرخاند

همچنین اسکنر های سه بعدی در صنایع دندان پزشکی قابل استفاده می باشدری دستی آن قسمت و طراحی قسمت از ابتدا در CAD برخوردار

است. فناوری اسکن نوری سه بعدی یکی از روش های اندازه گیری است که طی چند سال اخیر تکامل

یافته و در طیف گسترده ای از مناطق از کاربردهای صنعتی گرفته تا هنر و میراث فرهنگی استفاده می

شود. همچنین در صنعت خودرو کاربردهای زیادی از قبیل بازرسی در قسمتها ، اسکن ابزارهایی بدون

تعریف CAD ، اسکن كردن ریخته گری برای تعریف سهام (یعنی مقدار مواد خارج شده از سطح ریخته

گری) از مدل CAM استفاده می شود. برنامه ها و مهندسی معکوس. در این مطالعه دو آزمایش اسکن

برنامه های کاربردی خودرو نشان داده شده است.

اسکنرهای سه بعدی در تولید فایل CAD متناسب با تکنولوژی اسکنر متفاوت است .

اسکنر های سه بعدی همان طور که اشاره شد در اکثر صنایع ها کاربرد دارند

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه : نونگار پردازش