کفی خودرو       کفی خودرو

   

 طراحی و تهیه نقشه های ساخت انواع بدنه های خودرو های سبک و سنگین

  طراحی و تهیه نقشه های ساخت Trim داخل خودرو

    انجام آنالیز های المان های محدود FEA & FEM

    طراحی و Face Lift بر روی خودروها

   خدمات طراحی و مهندسی معکوس و پردازش ابر نقاط توسط نرم افزار

  کلاس A Surface از رویه های ویژه طراحی و مدلسازی سطوح به خصوص سطوح خارجی بدنه های خودرویی به همراه آنالیزهای کنترل کیفیت سطح

  طراحیDetailمحل اتصالات لبه های Hem و mate Surface

  تهیه نقشه های مراحل مختلف با استفاده از روش های مخصوص تهیه نقشه های خودرویی

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران طراحی سایت

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و توسعه : نونگار پردازش