فروش پرینت سه بعدی

بازار تولید پرینت سه بعدی و افزودنی سه بعدی در سالهای اخیر دستخوش تغییرات سریع شده است. دستگاههای رومیزی با توان بالا و دیگر در...

مقایسه پرینت سه بعدی FDM و SLA

فقط به این دلیل که یک پرینترسه بعدی در مشخصات پرینتر "وضوح بالا" دارد ، به این معنی نیست که قطعات پرینت سه بعدی شما...

دقت و تلرانس پرینت سه بعدی

مهندسی معکوس می تواند به شما کمک کند تا دوباره در فرآیند تولید خود تجدید نظر کنید و به بهبود آن کمک کنید. با این...

کمک پرینت سه بعدی و مهندسی معکوس برای تولید

شما آن را می دانید ، برنامه های کاربردی در ساخت مواد افزودنی متعدد هستند امروز می خواهیم به برنامه های مهندسی مکانیک این فناوری...

پرینت سه بعدی و مهندسی مکانیک

هر ساله تولید مواد افزودنی فرصت های جدیدی را ارائه می دهد و پروژه های جدید شگفت انگیز رونمایی می شود. پرینت سه بعدی یک...

اتفاقاتی در جهان پرینت سه بعدی

موارد استفاده از پرینت سه بعدی
چند سال پیش ، صدای دورنما در صنعت پرینت سه بعدی ناشنوایان به نظر می رسید. مفسران خبر از دستیابی به فناوری جدیدی دادند که...

موارد استفاده از پرینت سه بعدی