چشم انداز صنعتی اسکن سه بعدی

1.اسکنر سه بعدی اسکن سه بعدی یکی از فناوری های جدید مورد استفاده در طراحی، بازرسی و کنترل کیفیت است. این فناوری اندازه ‌گیری بدون تماس ، یک مدل فیزیکی را با کمک نرم‌ افزارهای مختلف اسکن به طراحی دیجیتالی سه بعدی رایانه تبدیل می‌کند. تکنولوژی اسکن سه بعدی در حال تبدیل شدن به یک […]