چاپ کردن این صفحه

اپتیک و فتوگرامتری انواع قطعات صنعتی بدون محدودیت ابعاد

یکشنبه, 01 مرداد 1396 ساعت 10:42

پروژه ی فتوگرامتری برای شرکت یونیلیور

قابلیت انجام پروژه در محل کارفرما

 

 

آیا این مطلب مفید بوده است؟
خواندن 168 دفعه